Kursy polskiego dla obcokrajowców

 
Akademickie Centrum Biznesu i Edukacji organizuje kursy języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1). Centrum zatrudnia najwyższej klasy lektorów, dla których nauczanie jest jednocześnie pasją. Gwarantuje to wysoki poziom nauczania oraz miłą atmosferę podczas zajęć.
 
RODZAJE KURSÓW
 
SEMESTRALNE
2 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne* (60 lekcji w semestrze)
Kursy grupowe - semestralne otwieramy przez cały rok, w szczególności w październiku, lutym.
 
INTENSYWNE
1 miesięczne -5 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne przez miesiąc czasu (40 godzin w miesiącu)
3 miesięczne -3 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne przez 3 miesiące czasu (72 godziny w miesiącu)
 
LETNIE/ ZIMOWE
Termin
  Poziomy
Liczba godzin
05.02 - 23.02.2018 /3 TYGODNIE/ B1/B2

50 godz. akad.

01.08 - 14.08.2018 /2,5 TYGODNIA/
A1
 
50 godz. akad.
16.08 - 31.08.2018 /2,5 TYGODNIE/
A2
 
 50 godz. akad. 
03.09 - 21.09.2018 /3 TYGODNIE/
B1/B2

60 godz. akad.

SPECJALISTYCZNE np. język biznesu, ekonomii, matematyki
Zajęcia z języka polskiego specjalistycznego preznaczone sa dla studentów podejmujących studia o kierunkach ścisłych (zarządzanie, ekonomia, matematyka) oraz dla osób, chcących podszkolić swój język do celów zawodowych.
 
W czasie  trwania kursu letniego- wrześniowego na poziomie B1/B2 (w terminie 03.09-21.09.2018) jest możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć z polskiego języka branżowego: ekonomicznego bądź matematycznego.
Bloki:
- blok zajęć z polskiego języka ekonomicznego (ekonomia, zarządzanie) - 10 godz 
- blok zajęć z polskiego języka matematycznego - 10 godz. 
 
Zajęcia z języka specjalistycznego nie kolidują z zajęciami z języka polskiego ogólnego.  
Udział w  zajęciach z języka specjalistycznego wymaga znajomości języka polskiego na minimum poziomie A2.
 
KURSY WEEKENDOWE
Kursy weekendowe odbywają się w weekendy - po 3 godziny lekcyjne każdego dnia: 3 godz. w sobotę i 3 godz. w niedzielę.
 
LEKCJE PRZEZ SKYPE
Zajęcia indywidualne dla osób spoza Gdańska lub Olsztyna.
 
LEKCJE INDYWIDUALNE
Zajęcia indywidualne z lektorem,  oferowane są osobom, którym nie odpowiadają terminy zajęć w grupach lub pragną zmaksymalizować czas nauki poprzez indywidualny kontakt z lektorem.
 
CERTYFIKATY
Po ukończeniu kursów jego absolwenci otrzymują certyfikaty ukończenia kursu.
 
CZAS TRWANIA
* 1 godzina lekcyjna trwa 45 min.