Oferta kursów języka polskiego

Akademickie Centrum Biznesu i Edukacji powstało z myślą o wszystkich cudzoziemcach, którzy pragną żyć, studiować i pracować w Polsce. Głównym obszarem działalności centrum jest organizacja kursów języka polskiego oraz pomoc  w kwestiach formalnych związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce.
 
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
 

Kursy języka polskiego

ACBE organizuje grupowe oraz indywidualne kursy języka polskiego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kursy skierowane są do:
 
•      osób rozpoczynających naukę języka polskiego, które wybrały Polskę jako kraj zamieszkania lub
       pracy
•      przyszłych studentów /kursy przygotowujące do studiów w Polsce z zajęcia z języka polskiego
       branżowego w wybranym zakresie np. język polski matematyczny, język polski ekonomiczny, itp.
•      studentów I roku studiów, w celu podszlifowania języka polskiego przed pierwszą sesją
•      osób chcących poznać język polski w celach zawodowych
•      osób pragnących poznać język polskii kulturę polską z uwagi na własne pasje i zainteresowania
•      kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw mających swoje siedziby w Polsce
•      kontynuujących naukę i chcących rozwijać umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu ze
       szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności płynnego i poprawnego mówienia.
 

Legalizacja pobytu/ Karty pobytu

Akademickie Centrum Biznesu i Edukacji pomaga w załatwianiu formalnych kwestii związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Pomaga profesjonalnie wypełnić wnioski o karty pobytu, kartę Polaka, przygotować wnioski wizowe itp.