Karta pobytu

Legalizacja pobytu dla obcokrajowców w Polsce

ACBE pomaga w zakresie przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca w Polsce. Udziela konsultacji i wsparcia w zakresie przygotowywania dokumentacji (np. do karty pobytu), wypełniania formularzy i druków urzędowych, tłumaczenia dokumentów, przedkładania ich odpowiednim placówkom urzędowym.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: kontakt@polishinpoland.eu

tel.:+48 793077201