kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

KURSY Z POLSKIEGO JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO
 
DLA KOGO ZAJĘCIA Z JEZYKA POLSKIEGO SPECJALISTYCZEGO?
- przyszłych studentów kierunków branżowych (kierunki matematyczne, ekonomiczne, biznesowe, informatyczne, architektoniczne, itp.)
- studentów,  którzy pragną poszerzyć znajomość języka polskiego branżowego w wybranym zakresie (matematyka, ekonomia,
zarządzanie itp.)
- osób pragnących zgłębić znajomość języka branżowego do celów zawodowych
Istnieje możliwość zorganizowania kursu z wybranego polskiego języka specjalistycznego dla grup zorganizowanych. Ceny i warunki ustalane są wówczas indywidualnie.
 
TERMINY I CENY
Lekcje indywidualne - 120 PLN / godzina lekcyjna 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w zajęciach z języka branżowego  wymaga od kursantów znajomości języka polskiego minimum na poziomie A2.