Ceny kursów języka polskiego

KURSY STANDARDOWE  (stacjonarne i online)
 
Termin Ilość godzin Cena

nabór ciągły (4-8 osób w grupie)

 
16 godzin lekcyjnych tygodniowo 
 
2 godziny lekcyjne x 2 razy w tygodniu 
 
390 PLN/ m-c
 
 
KURSY SEMESTRALNE 
Termin Ilość godzin Cena

luty - czerwiec

październik - luty

60 godzin lekcyjnych 
 
2 godziny lekcyjne x 2 razy w tygodniu 

1300 PLN / semestr

(płatność w dwóch ratach po 650 zł)

 
 
 
Cena zawiera - koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, w tym pakiet materiałów do pracy własnej po każdej lekcji oraz certyfikat.
 
 
LETNIE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO - STACJONARNE
 
Termin
Poziom
Cena
17.07 - 04.08.2023 /3 TYGODNIE/
50 godz. akad.
A1/A2 
1390 PLN/ 300 euro 
Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
01.09-19.09.2022 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
B1/B2
1390 PLN/ 300 euro
+ Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
 
 
Ceny zawierają: koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, bogaty program kulturalny, gry i zabawy pozalekcyjne. W przypadku dokonania opłaty przez kandydata za kurs i nie otrzymania wizy opłata za kurs jest zwracana (opłata pomniejszona jest o opłatę rekrutacyjną). 
 
 
 
KURSY PRZYGOTOWUJACE DO CERTYFIKATU PAŃSTWOWEGO 
Termin Ilość godzin Cena
nabór ciągły
30 godzin lekcyjnych 
2 godziny lekcyjne x 2 razy w tygodniu 
1000 PLN 
 
 
INDYWIDUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO STACJONARNE ORAZ ONLINE
Koszt jednej lekcji:
70 PLN - 45 min
90  PLN -  60 min
 
 
LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO
Koszt jednej lekcji:
120 PLN - 45 min
 
W przypadku dojazdu do domu klienta cena jest ustalana indywidualnie.
 
Pakiet „DRUGI KURS ZA NIŻSZĄ CENĘ”
Przy udziale w dwóch kursach  – otrzymasz 10 % rabatu na drugi kurs. 
 
Dwa kursy - jedna opłata rekrutacyjna
Biorąc udział w dwóch kursach następujących po sobie dokonujesz tylko jednej opłaty rekrutacyjnej.