Ceny kursów języka polskiego

 
 
LETNIE/ZIMOWE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
Termin
Poziom
Cena
12.08 - 30.08.2019 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
A1/A2
1190 PLN + 100 PLN opłata rekrutacyjna
02.09-20.09.2019 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
B1/B2
1190 PLN + 100 PLN opłata rekrutacyjna
Ceny zawierają: koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, bogaty program kulturalny, gry i zabawy pozalekcyjne. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. W przypadku dokonania opłaty przez kandydata za kurs i nie otrzymania wizy opłata za kurs jest zwracana (opłata pomniejszona jest o opłatę rekrutacyjną). 
 
 
SPECJALISTYCZNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
Tematyka zajęć
Termin
CENA
blok zajęć z polskiego języka ekonomicznego
(ekonomia, zarządzanie)
10 godz.
02.09-20.09.2019
(podczas trwania wrześniowego kursu języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie B1/B2
360 PLN
180 PLN (cena dla osób biorących udział w kursie z języka polskiego ogólnego na poziomie B1/B2
w terminie 02.09-20.09.2019)
blok zajęć z polskiego języka matematycznego
 10 godz.
02.09-20.09.2019
(podczas trwania wrześniowego kursu języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie B1/B2
360 PLN
180 PLN (cena dla osób biorących udział w kursie z języka polskiego ogólnego na poziomie B1/B2
w terminie 02.09-20.09.2019)
 
 
SEMESTRALNE  KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
Termin
Ilość godzin
Cena
 
październik – styczeń
luty - maj
 
 
2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
/60 godzin lekcyjnych/
 

1600 PLN 

 
Kursy odbywają się w małych kameralnych grupach 2-5 osobowych.
 
WEEKENDOWE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
Termin
Ilość godzin
Cena
październik – styczeń
luty - maj
30 godzin lekcyjnych 
/2 godziny lekcyjne w każdą sobotę w godzinach przedpołudniowych/
840 PLN 
terminy dostosowane do potrzeb klientów /zajęcia indywidualne bądź w zorganizowanych grupach/
Według potrzeb /soboty i niedziele/
Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od ilości godzin i liczby osób, które zgłoszą się na kurs.
 
Kursy odbywają się w małych kameralnych grupach 2-5 osobowych.
 
INTENSYWNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO / 1-MIESIĘCZNE /
Termin
Intensywność kursu/ Ilość godzin
Cena
1-MIESIĘCZNE
/organizowane są przez cały rok, uruchamiane są na początku każdego miesiąca/
 
5 razy w tygodniu x 2 godz. lekcyjne
/razem 40 godzin w miesiącu/
1120 PLN 
 
 
 
 
LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZ SKYPE’A
Koszt jednej lekcji:
50 PLN - 45 min
 
 
INDYWIDUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO
Cena lekcji indywidualnej (godzina lekcyjna):
50 PLN - 45 min
60 PLN - 60 min
90 PLN - 90 min
W przypadku dojazdu do domu klienta cena jest ustalana indywidualnie.
 
 
 
Pakiet „DRUGI KURS ZA NIŻSZĄ CENĘ”
Przy udziale w dwóch kursach  – otrzymasz 10 % rabatu na drugi kurs.
 
Pakiet „KURS B1/B2 + KURS SPECJALISTYCZNY”
Uczestnikom kursu B1/B2 przysługuje zniżka 50 % na kurs z języka polskiego specjalistycznego.
 
 Dwa kursy - jedna opłata rekrutacyjna
           Biorąc udział w dwóch kursach następujacych po sobie dokonujesz tylko jednej opłaty rekrutacyjnej.