Letnie kursy Polskiego dla obcokrajowców w Gdańsku

Akademickie Centrum Biznesu i Edukacji ma przyjemność zaprosić na zimowe i letnie, intensywne kursy języka polskiego w Gdańsku na poziomach A1, A2 oraz B1/B2 Kursy te są skierowane są zarówno do przyszłych studentów jak również do wszystkich innych osób zainteresowanych nauką języka polskiego.

 

LETNIE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO 

 
Termin Poziom Cena
17.07 - 04.08.2023 /3 TYGODNIE/
50 godz. akad.
A1/A2 
1390 PLN/ 300 euro 
Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
01.09-19.09.2022 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
B1/B2
1390 PLN/ 300 euro
+ Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
 
 
Ceny zawierają: koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, program kulturalny. W przypadku dokonania opłaty przez kandydata za kurs i nie otrzymania wizy opłata za kurs jest zwracana (opłata pomniejszona jest o opłatę rekrutacyjną). 
 
Pakiet „Drugi kurs za niższą cenę”
  Przy udziale w 2 kursach - otrzymasz 10 % zniżki na 2 kurs i uiścisz jedną opłatę rekrutacyjną 
 
 

CERTYFIKATY

Po ukończeniu kursu ich uczestnicy otrzymają certyfikat ukończeni kursu na odpowiednim poziomie.
 

 WIZA

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz dokonaniu wpłaty ACBE wystawia zaświadczenia o przyjęciu na kurs upoważniające do ubiegania się o wizę.