Ceny kursów języka polskiego

 
KURSY SEMESTRALNE 
Termin Ilość godzin Cena
 październik - styczeń 
50 godzin lekcyjnych 
2 godziny lekcyjne x 2 razy w tygodniu 
970 PLN 
 
 
ROCZNE/ SEMESTRALNE - z Wizą
TERMIN Ilość godzin CENA

marzec 2021- sierpień 2021

październik 2021- luty 2022

3 x 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne 
(80 godz. w semestrze)
                                        1800 PLN

 

 
LETNIE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO / 2 - MIESIĘCZNE / - ONLINE
Termin Intensywność kursu/ Ilość godzin Cena

              27.08. – 10.09.21         

2 razy w tygodniu x 2 godz. lekcyjne
48 godz. lekcyjnych
870 PLN 
 
Cena zawiera - koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, w tym pakiet materiałów do pracy własnej po każdej lekcji oraz certyfikat.
 
 
LETNIE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO - STACJONARNE
 
Termin
Poziom
Cena
09.08 - 27.08.2021 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
A1/A2 
1190 PLN/ 285 euro 
Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
01.09-19.09.2021 /3 TYGODNIE/
60 godz. akad.
B1/B2
1190 PLN/ 285 euro
+ Opłata rekrutacyjna 100 PLN/ 25 euro. 
 
 
Ceny zawierają: koszt zajęć i materiałów dydaktycznych, bogaty program kulturalny, gry i zabawy pozalekcyjne. W przypadku dokonania opłaty przez kandydata za kurs i nie otrzymania wizy opłata za kurs jest zwracana (opłata pomniejszona jest o opłatę rekrutacyjną). 
 
 
SPECJALISTYCZNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO - STACJONARNE
Tematyka zajęć
Termin
CENA
blok zajęć z polskiego języka ekonomicznego
(ekonomia, zarządzanie)
10 godz.
01.09-19.09.2021
(podczas trwania wrześniowego kursu języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie B1/B2
400 PLN
200 PLN (cena dla osób biorących udział w kursie z języka polskiego ogólnego na poziomie B1/B2
w terminie 01.09-98.09.2021)
blok zajęć z polskiego języka matematycznego
 10 godz.
01.09-19.09.2021
(podczas trwania wrześniowego kursu języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie B1/B2
400 PLN
200 PLN (cena dla osób biorących udział w kursie z języka polskiego ogólnego na poziomie B1/B2
w terminie 01.09-19.09.2021)

 

KURSY PRZYGOTOWUJACE DO CERTYFIKATU PAŃSTWOWEGO B1- ONLINE 
Termin Ilość godzin Cena
15 marzec - 15 maj 
30 godzin lekcyjnych 
2 godziny lekcyjne x 2 razy w tygodniu 
800 PLN 
 
 
INDYWIDUALNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO STACJONARNE ORAZ ONLINE
Koszt jednej lekcji:
50 PLN - 45 min
60  PLN - 50 min
 
 
W przypadku dojazdu do domu klienta cena jest ustalana indywidualnie.
 
Pakiet „DRUGI KURS ZA NIŻSZĄ CENĘ”
Przy udziale w dwóch kursach  – otrzymasz 10 % rabatu na drugi kurs. 
 
Pakiet „KURS B1/B2 + KURS SPECJALISTYCZNY”
Uczestnikom kursu B1/B2 przysługuje zniżka 50 % na kurs z języka polskiego specjalistycznego.
 
Dwa kursy - jedna opłata rekrutacyjna
Biorąc udział w dwóch kursach następujacych po sobie dokonujesz tylko jednej opłaty rekrutacyjnej.